Privacyverklaring

Twenko koeltechniek verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt is beschreven in deze Privacyverklaring. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Twenko koeltechniek, KvK inschrijving 08183034, adres Eeftinkstraat 8, 7496 AG Hengevelde, telefonisch bereikbaar via 06 13987525 en per e-mail via info@twenko.nl.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

We verzamelen en verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van u voor de vermelde doeleinden:

PersoonsgegevenDoel
voornaam en/of achternaamcontact opnemen – offerte opsturen
e-mailadrescontact opnemen – offerte opsturen
adres en woonplaatsofferte opsturen
telefoonnummer (vast/mobiel)contact opnemen – offerte opsturen

Rechtsgronden

Twenko koeltechniek verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Twenko koeltechniek persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Twenko koeltechniek zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Twenko koeltechniek waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

  • Hostingprovider
  • Vervoerders en bezorgdiensten
  • Toeleveranciers
  • Partner-bedrijven
  • Accountant/administrateur

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

Wij geven geen persoonsgegevens door aan (een) derde land(en).

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens die verzameld worden met het contactformulier op de website worden 5 jaar bewaard tenzij zij worden gebruikt voor offertes, leveringen, facturen en overeenkomsten etc. die deel uitmaken van onze financiële administratie. Hiervoor geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van overeenkomsten (zoals onderhoudscontracten) worden bewaard zolang de overeenkomst loopt en de verjaringstermijn niet is verstreken.

Uw rechten

U kunt bij Twenko koeltechniek een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Twenko koeltechniek uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Twenko koeltechniek via info@twenko.nl. Twenko koeltechniek zal binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

Als u meent dat Twenko koeltechniek handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Twenko koeltechniek geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.  

Tot slot

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Twenko koeltechniek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Twenko koeltechniek kan de privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 mei 2020.

Ons website-adres is: https://twenko.nl.